– Διορθώσεις εμφάνισης. Το παράθυρο δοκιμαστικής έκδοσης δείχνει σωστά και σε διαφορετική ανάλυση γραμμάτων που έχει ορισθεί από τα windows.

Αποθήκη
– Δημιουργία ποσοστού. Να δημιουργείται το ποσοστό αυτόματα από τιμή πώλησης, αγοράς.
– Διορθώσεις κερδών. Στη λίστα αποθήκης τα κέρδη ορίζονται άμεσα. Λυθηκαν κάποια βασικά προβλήματα.

Πωλήσεις
– Αλλαγή ποσοστού στις γραμμές παραστατικού. Αλλάζοντας ένα από τα σύνολα αντί να αλλάζει η αρχική τιμή αλλάζει το ποσοστό έκπτωσης.

Έσοδα/Έξοδα
– Αποθήκευση συγκεντρωτικών. Δυνατότητα αποθήκευσης, αποστολής email συγκεντρωτικής λίστας παραστατικών.

Ρυθμίσεις
– Επαναφορά προσωπικών ρυθμίσεων. Διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν το χρήστη windows.