Αποθήκη
– Έλεγχος πεδίων. Αλλαγή τρόπου ελεγχου πεδίων στις γραμμές του παραστατικού.
– Κέρδη και διαφορές. Τώρα υπάρχει δυνατότημα υπολογισμού ποσοστού βάσει αξίας πώλησης, αγοράς.
– API για upload είδους. Δημιουργήθηκε ένα νέο πρωτόκολλο για το ανέβασμα ειδών στα eshop. Έχει ρυθμιστεί ήδη για open cart.

Πωλήσεις
– Αλλαγή πληκτρολογίου. Όταν ο χρήστης φεύγει από τα προϊοντα αλλάζει το πληκτρολόγιο στη τρέχουσα ρύθμιση. Αυτό διορθώθηκε.
– Συρτάρι. Να κλειδώνει όταν βρίσκεται σε αναμονή η αλλαγή χρήστη.
– Έλεγχος πεδίων. Αλλαγή τρόπου ελεγχου πεδίων στις γραμμές του παραστατικού.

Συγχρονισμός
– Αλλαγή συγχρονισμού. Δυνατότητα συγχρονισμού πολλαπλών βάσεων.

– Νέα γέφυρα με osCommerce. Η EMDI συνδέεται τώρα και με τη πλατφόρμα osCommerce.