Πελάτες
– Πρόβλημα εναλλαγής tabs. Όταν πάμε σε ενα πελατη και επιλεξουμε παραστατικα πελατη/συνεργατη από πάνω στις επιλογές βγαινει μήνυμα λάθους. Διορθώθηκε.

Αποθήκη
– Εξαγωγή ειδών. Προσθήκη στήλης αξίας αγοράς.

Πωλήσεις
– Κόλλημα κατά την προσθήκη γραμμών. Προκαλεί διαγραφή όλων των γραμμών ειδών που έχουν προστεθεί. Διορθώθηκε.

Έσοδα/Έξοδα
– Διόρθωση αναφοράς. Στην αναφορά 12 προστέθηκαν σύνολα.
– Νέα αναφορά. Προστέθηκε αναφορά με τους δέκα καλύτερους πελάτες.

– Ειδοποίηση αποσύνδεσης. Όταν διακόπτεται η σύνδεση με τη βάση δεδομένων ακούγεται ένας ήχος ανά 2 δευτερόλεπτα μέχρι να επανέλθει.
– Πρόβλημα συνόλων. Διορθώθηκε το σύνολο αξίας και ποσότητας που ήταν λανθασμένο όταν η παραγγελία χωριζόταν σε πολλά μέρη.