Πελάτες
– Προεπιλογή πελάτη. Διόρθωση από την προηγούμενη έκδοση. Δεν άνοιγε η βάση σχέσης.

Αποθήκη
– Επιλογή διαθεσιμότητας. Υπάρχει δυνατότητα η διαθεσιμότητα στην επιλεγμένη περίοδο να είναι συνολική ή της περιόδου.
– Απόκρυψη πεδίων. Οι πρόσθετες μονάδες μέτρησης και τα πεδία διαφόρων τύπων ποσοτήτων, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται, μπορούν να αφαιρεθούν για ευκολότερη διαχείριση, από τα παράθυρα->πεδία ανάλυσης.
– Ανέβασμα προϊοντος στο opencart. Διόρθωση σύγκρισης κωδικού.

Πωλήσεις
– Αλλαγή μεταβλητών σε λατινικά. Τώρα οι μεταβλητές των παραστατκών είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Η μετατροπή .των παραστατικών γίνεται αυτόματα από τις ρυθμίσεις πατωντας το “Διόρθωση σειράς & αναβάθμιση πεδίων”
– Γέφυρα e-shop. Όταν είναι ανοιχτή δεν ξανακαλείται. Επίσης γίνεται πιο σωστός καθαρισμός στις λίστες και δεν γίνεται επιλογή στο κλείσιμο παρά μόνο όταν πατιέται το πλήκτρο εισαγωγή.
– Στρογγυλοποίηση. Διορθώθηκε και λειτουργεί σωστά σε όλες τις περιπτώσεις.

– Διεύθυνση url. Μπήκε στην εκτύπωση παραγγελιών η διεύθυνση www.sbz.gr

– Μεταφράσεις Αγγλικών. Διορθώσεις ειδικών όρων.