Πελάτες
– Διόρθωση λίστας παραστατικών. Τα πιστωτικά είναι αρνητικά.

Αποθήκη
– Διόρθωση χρωματισμού βάσει διαθεσιμότητας. Όταν η ελάχιστη διαθεσιμότητα είναι 0 δεν κοκκινίζει.
– Δημιουργία barcode. Δυνατότητα custom πεδίων.

Πωλήσεις
– Ανενεργά προϊόντα. Τώρα δεν εμφανίζονται ούτε στο ταμειο.
– Εμφάνιση μεταβλητών. Οι μεταβλητές που αφορούν «ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ» και «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» εμφανίζονται με το περιεχόμενό τους σε όλες τις σελίδες της φόρμας εκτύπωσης. Ορίζεται στις ρυθμίσεις -> Αγορές/πωλήσεις -> Εκτύπωση παραστατικού -> Σχετικά & σχόλια σε κάθε σελίδα
– Εμφάνιση όλης της σειράς των σχετικών παραστατικών στις φόρμες. π.χ. αν κάποιο παραστατικό προέρχεται από 2 προηγούμενα, να εμφανίζονται ως σχετικά παραστατικά στο τελευταίο και τα 2 προηγούμενα.
– Διαχείριση διαθεσιμοτήτων ανά γραμμή παραστατικού. Παρτίδες με ημερομηνία λήξης και θέση.
– Βάρδιες χρηστών. Η δυνατότητα σύνδεσης δίνεται μόνο στο διαχειριστή.
– Εισαγωγή στη γραμμή παραστατικού. Βελτίωση εισαγωγής πρόσθετων πεδίων.
– Παρτίδες διόρθωση. Να μη γίνεται αυτόματη επιλογή ποσότητας.
– Παρτίδες διόρθωση. Οι αλλαγές δεν αφαιρούν σωστά από το απόθεμα.
– Λίστα παραστατικών. Προστέθηκε η στήλη ημερομηνίας καταχώρησης και ο χρήστης πελάτη.
– Διόρθωση. Εξαφανίζονται τα scrollbars στη λίστα οχημάτων και στατιστικών.
– Τελευταία τιμή προϊοντος από πελάτη.. ΤΤ πωλησης στα στατιστικά πωλήσεων.
– Σε νέο ή παλιό παραστατικό. Εισαγωγή γραμμής στο παραστατικό.
– Όταν ένα προϊόν είναι ανενεργό. Απόκρυψη προϊόντων στα πλήκτρα πωλήσεων.
– Επιλογή πολλών παραστατικών. Όταν επιλέγονται πολλά παραστατικά για ενοποίηση συνδέονται με το νέο που θα δημιουργηθεί.
– Κλείδωμα ώρας κατά την δημιουργία/επεξεργασία παραστατικού. Τελικά έγινε διόρθωση και δεν επιλέγεται αυτόματα όλη η ημερομηνία και ώρα.

Έσοδα/Έξοδα
– Νέες αναφορές. Τζίρος ανά χρήστη σε 12μηνη βάση. Αναφορά προμήθειες χρηστών. Αναφορά ποιοι πελάτες πήραν από τη συγκεκριμένη παρτίδα. Αναφορά διαθεσιμότητα ανά εταιρία.

Ρυθμίσεις
– Ανά παραστατικό. Τίτλοι αντιγράφων παραστατικών.
– Ανά παραστατικό. Όταν ημερομηνία λήξης κενή ορισμός φράσης.
– Εκτύπωση παραστατικού. Μορφοποίηση ημερομηνιών

– Προϊόντα και πελάτες. Η εισαγωγή τους από xls ή csv τα κανει αυτόματα ενεργά όταν η αντίστοιχη στήλη είναι κενή. Επίσης η πρώτη στήλη από xls δεν είναι πια κενή.

– Δικαιώματα χρηστών. Απαγόρευση εκτυπώσεων, εξαγωγών, είσαγωγών δεδομένων.
– Απλοποίηση εγκατάστασης. Άνοιγμα σελίδας βοήθειας μετά το τέλος της.
– Δικαιώματα χρηστών. Απόκρυψη συνόλων λίστας πελατών, αποθήκης και παραστατικών πωλήσεων.
– Δικαιώματα χρηστών. Απενεργοποιηση δεξι κλικ απο παντου.
– Δικαιώματα χρηστών. Όταν αναγνωση/εγγραφή (2) τότε μπορεί να γίνει επιλογή χρήστη.
– Δικαιώματα χρηστών. Δυνατότητα κλειδώματος περιόδου σε 1 μόνο ημέρα στη λίστα παραστατικών.
– Αλλαγή επιλογών. Κατάργηση επιλογών και τοποθέτησή τους στο πάνω δεξί μέρος σε στυλ popup.