Πελάτες
– Όταν επιλογή κενού στις δου στους πελατες κολλαει. Διορθώθηκε
– Ταξινομηση πρόσθετων πεδίων στους πελάτες
– Απόκρυψη σχέσης βάσει δικαιωμάτων
– Στα στοιχεια πελάτη οι σημειώσεις δεν έχουν σχέση με τη λίστα. Διορθώθηκε
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση

Αποθήκη
– Μετά από αποθήκευση είδους χαλάει η υποκατηγορία. Διορθώθηκε
– Πολλαπλά barcodes
– Μαζική μεταβολή προσθέτων στα είδη
– Στη λίστα ειδών νέα στήλη με τον τελευταίο προμηθευτή. Μπαίνει όταν υπολογίζεται η τελευταία τιμή αγοράς.
– Στην εκτύπωση barcodes αν αφαιρεθεί ο κωδικός είδους τότε το πρόσθετο ή η τιμή πέφτουν πάνω στο barcode. Διορθώθηκε
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση

Πωλήσεις
– Συσχετιζόμενο όταν δεν υπάρχει σχετικό δεν βγαίνει ερώτημα
– Αναζήτηση με enter πελάτη στις πωλήσεις. Διορθώθηκε
– Αποστολή email από επιλογή παραστατικού. Διορθώθηκε
– Σταστατιστικά αλλάζει η τιμή πώλησης και αγοράς
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση
– Όταν ποσότητα σε κενή γραμμή προστίθεται το από πάνω είδος στις πωλήσεις. Διορθώθηκε
– Όταν εισαγωγή πολλών προΪόντων από αποθήκη στις γραμμές πώλησης χαλάει η σειρά μετά την καταχώρηση. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Επιστροφές λάθος λογαριασμό λογιστικής ΦΠΑ. Διορθώθηκε
– Στο κουτάκι αναζήτησης στις αναφορές δεν κάνει ctrl+c. Διορθώθηκε
– Στις αναφορές όταν μαζική επιλογή για εκτέλεση script κάτι γίνεται με τα χρώματα. Διορθώθηκε
– Όταν πάει σε αναφορά και ομαδοποίηση και μετά πάει σε άλλη αναφορά κολλάει. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Ρυθμίσεις χρήστες απόκρυψη κωδικών
– Όταν ρυθμίσεις maximized πρόβλημα

Γενικά
– Σε όλα τα πεδία κειμένου υπάρχει τώρα δυνατότητα μέχρι 1000 χαρακτήρων
– Στο import οι στήλες όταν ανοιγεις αρχείο χανουν τη στοίχιση. Διορθώθηκε
– Στα email αποθηκεύεται και το θέμα

Πελάτες
– Όταν επιλογή κενού στις δου στους πελατες κολλαει. Διορθώθηκε
– Ταξινομηση πρόσθετων πεδίων στους πελάτες
– Απόκρυψη σχέσης βάσει δικαιωμάτων
– Στα στοιχεια πελάτη οι σημειώσεις δεν έχουν σχέση με τη λίστα. Διορθώθηκε
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση

Αποθήκη
– Μετά από αποθήκευση είδους χαλάει η υποκατηγορία. Διορθώθηκε
– Πολλαπλά barcodes
– Μαζική μεταβολή προσθέτων στα είδη
– Στη λίστα ειδών νέα στήλη με τον τελευταίο προμηθευτή. Μπαίνει όταν υπολογίζεται η τελευταία τιμή αγοράς.
– Στην εκτύπωση barcodes αν αφαιρεθεί ο κωδικός είδους τότε το πρόσθετο ή η τιμή πέφτουν πάνω στο barcode. Διορθώθηκε
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση

Πωλήσεις
– Συσχετιζόμενο όταν δεν υπάρχει σχετικό δεν βγαίνει ερώτημα
– Αναζήτηση με enter πελάτη στις πωλήσεις. Διορθώθηκε
– Αποστολή email από επιλογή παραστατικού. Διορθώθηκε
– Σταστατιστικά αλλάζει η τιμή πώλησης και αγοράς
– Δεξί κλικ στις σημειώσεις με αντιγραφή επικόλληση
– Όταν ποσότητα σε κενή γραμμή προστίθεται το από πάνω είδος στις πωλήσεις. Διορθώθηκε
– Όταν εισαγωγή πολλών προΪόντων από αποθήκη στις γραμμές πώλησης χαλάει η σειρά μετά την καταχώρηση. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Επιστροφές λάθος λογαριασμό λογιστικής ΦΠΑ. Διορθώθηκε
– Στο κουτάκι αναζήτησης στις αναφορές δεν κάνει ctrl+c. Διορθώθηκε
– Στις αναφορές όταν μαζική επιλογή για εκτέλεση script κάτι γίνεται με τα χρώματα. Διορθώθηκε
– Όταν πάει σε αναφορά και ομαδοποίηση και μετά πάει σε άλλη αναφορά κολλάει. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Ρυθμίσεις χρήστες απόκρυψη κωδικών
– Όταν ρυθμίσεις maximized πρόβλημα

Γενικά
– Σε όλα τα πεδία κειμένου υπάρχει τώρα δυνατότητα μέχρι 1000 χαρακτήρων
– Στο import οι στήλες όταν ανοιγεις αρχείο χανουν τη στοίχιση. Διορθώθηκε
– Στα email αποθηκεύεται και το θέμα