Διορθώθηκε το πρόβλημα με την αλλαγή του μήνα. Δεν χρέωνε σωστά.