Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης αργιών, εβδομαδιαίως & ημερησίως.