Άμεση αποθήκευση αλλαγών στο πελατολόγιο, ενοικιάσεις, επιστροφές & κρατήσεις.