– Μετάφραση τίτλων μυνημάτων στα Ελληνικά
– Αναθεώρηση συστήματος ελέγχου άδειας
– Διορθώσεις που αφορούν συμβατότητα με τα windows 7, όπως η σωστή εμφάνιση τίτλων των εσωτερικών παραθύρων
– Μετά την είσοδο στις “Ενοικιάσεις/Επιστροφές” τώρα το υπόλοιπο είναι μηδέν και λίστα ταινιών κενή
– Δυνατότητα αλλαγής νομίσματος παρεμβαίνοντας στο αρχείο /forms/settings.ini και αλλάζοντας τη παράμετρο [default] currency=…
– Στο παράθυρο “είσπραξη/χρέωση” αφαιρέθηκε το διπλό σύμβολο νομίσματος
– Προστέθηκε σύστημα πληροφόρησης ανανεώσεων και καινούργιων εκδόσεων μέσω internet, βασισμένο στην άδεια και στην τρέχουσα έκδοση