ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Υποστήριξη – EMDI Commercial Management

Έλεγχος αντικαταβολών από αρχείο της εταιρίας courier

Στην EMDI Εμπορική Διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο αντικαταβολών από αρχείο που έχει στείλει η εταιρία courier. Αρχικά στις Ρυθμίσεις–>Αγορές/πωλήσεις μπορούμε να ορίσουμε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο πεδίο (πχ Εξόφληση Αντικαταβολής): Ακολούθως στις Αγορές/πωλήσεις, πηγαίνουμε στη Λίστα παραστατικών–>Επιλογές (3 τελείες πάνω δεξιά)–>Τροποποίηση πεδίων παραστατικών βάση αρχείου και ανοίγουμε το αρχείο. Επιλέγουμε τα πεδία, […]

Ορισμός κατώτατης τιμής είδους

Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης. Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο “Κατώτερη τιμή”. Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο “Κατώτερη τιμή πώλησης”. Τέλος σε κάθε είδος […]

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ELBIS

Οδηγίες για το πρόγραμμα εισροών εκροών ELBIS. Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει τα πεδία: TransSeqNum GradeID Product VolumeLt MoneyEu MoneyEuClean MoneyEuVat VatPerc FpID NozzleID FinTime Price PriceClean Tank VatΝumber LicensePlate Παράδειγμα σε XML:

Κατέβασε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση με το ELBIS. Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από το ELBIS Payment title […]

Σύνδεση με σύστημα εισροών εκροών ePUMA/ELBIS

Κατεβάζουμε από εδώ τη γέφυρα για σύνδεση. Αποθηκεύουμε/μετακινούμε το αρχείο στο φάκελο της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\) Ανοίγοντας την εφαρμογή κάνουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Documents folder: ο φάκελος αποθήκευσης των αρχείων από ePUMA/ELBIS (\ στο τέλος της διαδρομής). Payment title / EMDI ID: ο τρόπος πληρωμής όπως έρχεται από ePUMA/ELBIS και δίπλα ο […]

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού Samtec τύπου B

Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του Samtec, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI. Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Β της εταιρίας technoran: Για την επιτυχημένη έκδοση θέλει στο κάτω μέρος 4 γραμμές κενές:

  Εφόσον ο φορολογικός μηχανισμός είναι δικτυακός και υπάρχει ανάγκη να συνδεθούν δύο ή περισσότεροι […]

Προκαθορισμένες γραμμές e για αποστολή στοιχείων στο φορολογικό μηχανισμό

Αναλυτικό e ΑΦΜ Εκδότη (12) ΑΦΜ Παραλήπτη (12) S/N ΕΑΦΔΣΣ (12) Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη (19) Ημερομηνία και Ώρα (12) A/A Ημερήσιων Σημάνσεων (5) A/A Προοδευτικών Σημάνσεων (7) Αριθμός Ζ (4) Είδος Παρ/κού (4) Σειρά Θεώρησης (10) Αριθμός Παραστατικού (10) Καθαρό Ποσό Α (18:2) Καθαρό Ποσό Β (18:2) Καθαρό Ποσό Γ (18:2) Καθαρό Ποσό Δ […]

Last modified.: 30/05/2019 Ρυθμίσεις

Αυτόματη αντιγραφή και καταχώρηση παραστατικού και αναμονή αφού γίνει αντιγραφή σε άλλο

Στο παραστατικό που επιλέγουμε για να το κάνουμε κάτι άλλο πρέπει στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά να ορίσουμε στο σχετικό το παραστατικό που θέλουμε να καταλήξει η διαδικασία. Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται το εξής: Επιλέγουμε στη λίστα παραστατικών 1 παραστατικό Πατάμε το ραβδάκι και επιλέγουμε σε τι θέλουμε να το μετατρέψουμε->Αυτόματα Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται αυτόματη […]

Ρυθμίσεις φορολογικού μηχανισμού DataTEC DataSIGN τύπου B

Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του DataTEC DataSIGN, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI. Λήψη: https://www.sbzsystems.com/download/aclas_es1_Greece_setup_1.007 Build002.exe Πηγή: http://www.datatec.gr/?q=el/node/475 Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Β της εταιρίας DataTEC: Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή 3 e”: και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

Στις […]

EMDI Cloud Demo

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ EMDI CLOUD user: ''sbz\demo'' password: ''Pass123'' ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ EMDI CLOUD ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ user: ''sbz\demo'' password: ''Pass123'' ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙΣ ΤΗΝ EMDI CLOUD: Πάτα στο πλήκτρο “ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΤΗΝ EMDI CLOUD” Συνδέσουμε με όνομα χρήστη “sbz\demo” και κωδικό “Pass123” Επίλεξε την έκδοση του προγράμματος που σε ενδιαφέρει και η EMDI CLOUD θα ανοίξει στην δοκιμαστική [...]

Υπολογισμός ποσότητας με βάση τη ποσότητα συσκευασίας

Πρώτα από όλα πρέπει να ρυθμίσουμε την ποσότητα γραμμής παραστατικού να υπολογίζεται, επιλέγοντας το “1ης ποσότητας, μεταβλητή” από τις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Ιδιότητες γραμμών παραστατικού-> Πρόσθετες μονάδες. Υπολογισμός. Ορίζουμε στο παραστατικό που θέλουμε ενεργή τη λειτουργία πηγαίνοντας ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά. Επιλέγουμε στο παρασταστατικό στα ειδικά πεδία “Μονάδα Μέτρησης 2”. Μετά πρέπει να ρυθμίσουμε τη ποσότητα της συσκευασίας σε κάθε είδος. […]

1 2 3 22