ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Παραγγελίες

Πρόσθετο κείμενο στην εκτύπωση παραγγελίας

Στις ρυθμίσεις υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κειμένου που μπαίνει στο τέλος εκτύπωσης κάθε παραγγελίας. Στο κείμενο μπορούν να συμπεριληφθούν οι παρακάτω μεταβλητές: #TEL   Τηλέφωνο πελάτη #MOB   Κινητό πελάτη #EML   E-mail πελάτη #NAM   Επωνυμία    

Last modified.: 29/05/2017 Παραγγελίες

Ρύθμιση Παραγγελιών

Στην εγκατάσταση διαλέγουμε να εγκαταστηθούν τα module των παραγγελιών και έπειτα ορίζουν τις παραγγελίες να ξεκινάνε με το άνοιγμα του Η/Υ Έπειτα δημιουργούμε ένα νέο παραστατικό που το ονομάζουμε ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΆ, έπειτα πιο κάτω στην Παραγγελιοληψία στα σχετικά παραστατικά βάζουμε τον κωδικό του παραστατικού ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ και τσεκάρουμε ανά πελάτη(αν θέλουμε να εκτελεί την κάθε παραγγελία ξεχωριστά) […]

Last modified.: 30/12/2017 Παραγγελίες