Για στρογγυλοποίηση δεκαδικών προς τα πάνω:

Για παράδειγμα

δίνει αποτέλεσμα

 

Πηγή: https://stackoverflow.com/questions/8239600/rounding-up-to-the-second-decimal-place