Επεξεργαστείτε το αρχείο .htaccess προσθέτοντας το εξής: