Με αυτό το μικρό δωρεάν λογισμικό μπορείς να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, κατά την εκκίνηση ή επανεκκίνηση των windows.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις δύο πεδία, το όνομα του αρχείου με την πλήρη διαδρομή και τον αριθμό των δευτερολέπτων.

Όταν τελειώσεις με τις ρυθμίσεις, βάλτο στο φάκελο εκκίνησης.