Τα gmail,yahoo.hotmail χρειάζονται κάποιες προ απαιτούμενες ρυθμίσεις στα DNS για να μην υπάρξει πρόβλημα με τα email.

Στο διαχειριστικό DirectAdmin πηγαίνω στο DNS administrator βρίσκω το domain του οποίου τα dns θέλω να επεξεργαστώ και στη σελίδα με όλες τις ρυθμίσεις πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα :

  1. _dmarc  |  TXT  |  “v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:spam-reports@freeextra.com”  (αν θέλω να περάσω την εγγραφή  διαλέγω από κάτω Add domain records αντιγράφω όλα τα στοιχεία στο text με το domain αριστερά και το πεδίο με το “v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:spam-reports@domainname.com”  χωρίς τα “” και το domain name στο τέλος.
  2. Στο πεδίο του domain (π.χ freeextra.com. να υπάρχει στο πεδίο του το v=spf1 )
  3. Στο x._domainkey να υπάρχει μέσα η εγγραφή  v=DKIM1;