Εμφανίζει σε το κείμενο που στέλνεται προς εκτύπωση από αρχείο κειμένου.