Με αυτό το δωρεάν πρόγραμμα έχεις τη δυνατότητα να ανοίγεις στον internet explorer ένα site με την IP του.

Γράφεις απλά το domain που βρίσκεται η σελίδα που θέλεις να ανοίξεις, και ανοίγει με βάση την  IP.