Το ακόλουθο πρόγραμμα μετατρέπει αρχεία κειμένου dos σε windows και αντίστροφα: