Το WhoIsCalling? δεν χρειάζεται καμμία εγκατάσταση. Απλά το αντιγράφεις στο φάκελο που επιθυμείς και το τρέχεις.

Η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται είναι η επιλογή της αντίστοιχης γραμμής TAPI που θέλεις να γίνεται έλεγχος.

Η λίστα των αριθμών που καλούνε αποθηκεύεται κάθε μέρα σε διαφορετικό αρχείο στον ίδιο φάκελο που είναι αποθηκευμένο και το εκτελέσιμο αρχείο CallerID.exe..

Παράδειγμα:

20141108tapi.log (Το όνομα του αρχείου διαμορφώνεται με βάση την ημερομηνία)

Στο αρχείο αυτό είναι τύπου csv και περιέχει όλες τις κλήσεις που έχουν ανιχνευθεί την αντίστοιχη ημέρα.

Παράδειγμα:

08/11/2014 09:34:17;;105;Grafeio Ip
08/11/2014 09:33:27;;105;Grafeio Ip
08/11/2014 09:17:38;;6944777777;Solon Zenetzis Solon Zenetzis