Η σύνδεη με την EMDI είναι απλή.
Πρώτα δημιουργούμε ένα φάκελο με τίτλο TAPI στο κύριο φάκελο της EMDI (συνήθως c:\program files\SBZ systems\EMDI\) και μέσα του αποθηκεύουμε του αρχείο CallerID.exe.

Μετά ανοίγουμε τις ρυθμίσεις της EMDI. Παρατηρήστε στις επιλογές αριστερά ότι έχει εμφανισθεί η φράση “Αναγνώριση κλήσεων”.

Επιλέγουμε και δεξιά στο “Κατάλογο κλήσεων” ορίζουμε το νέο φάκελο (c:\program files\SBZ systems\EMDI\TAPI).

Η επιλογή “Αριθμός γραμμών” ορίζει το πόσες γραμμές θα ελέγχονται. Αν η αναγνώριση μοιράζεται σε πολλούς υπολογιστές τότε ο “Αριθμός γραμμών” είναι 0 όπου χρειάζεται μόνο η ανάγνωση των αριθμών (στα τερματικά).