Η σύνδεη με την EMDI είναι απλή.
Πρώτα δημιουργούμε ένα φάκελο με τίτλο TAPI στο κυριο φάκελο της EMDI (συνήθως c:\program files\SBZ systems\EMDI\) και μέσα του αποθηκεύουμε του αρχείο CallerID.exe.

Μετά ανοίγουμε τις ρυθμίσεις της EMDI. Παρατηρήστε στις επιλογές αριστερά ότι έχει εμφανιισθεί η φράση «Αναγνώριση κλήσεων».

Επιλέγουμε και δεξιά στο «Κατάλογο κλήσεων» ορίζουμε το νέο φάκελο (c:\program files\SBZ systems\EMDI\TAPI).

Η επιλογή «Αριθμός γραμμών» ορίζει το πόσες γραμμές θα ελέγχονται. Αν η αναγνώριση μοιράζεται σε πολλούς υπολογιστές τότε ο «Αριθμός γραμμών» είναι 0 όπου χρειάζεται μόνο η ανάγνωση των αριθμών (στα τερματικά).