Το Email Collector & Sender είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για webmasters, προγραμματιστές κλπ.

Τώρα, μπορείς εύκολα να δημιουργήσεις λίστες email. Απλά σύρε ένα site από το browser στο Email Collector & Sender ή απλά πληκτρολόγησε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και θα γίνει αυτόματη διαλογή email. Η διαλογή γίνεται από οποιοδήποτε κείμενο ή αρχείο HTML.

Στείλε μαζικά email με συνημμένα, κείμενο ή HTML στις λίστες email που έχεις ήδη δημιουργήσει. Το πιο χρήσιμο νέο χαρακτηριστικό του Email Collector & Sender είναι ότι λαμβάνει όλα τα emails που δεν παραδόθηκαν και δημιουργεί μια λίστα αποκλεισμού ώστε να μην ξανασταλούν.

Όλα αυτά γρήγορα με απλές κινήσεις!