Πωλήσεις
– Διορθωση στην αναζήτηση πελάτη
– Προσθήκη νέων στηλών στη λίστα παραστατικών
– Καθαρισμός φόρμας, πριν την εκτύπωση, από μη έγκυρους χαρακτήρες. Δημιουργούσε πρόβλημα, όταν τα προϊόντα είχαν εισαχθεί από excel, κατά την θεώρηση παραστατικού
– Σύστημα υπολογισμού πρόσθετων μονάδων μέτρησης ανά γραμμή

Πελάτες
– Προσθήκη νέων στηλών στη λίστα πελατών/προμηθευτών, αγορές πωλήσεις, τελευταίο παραστατικό
– Αυτόματη μετατροπή όλων των πελατών σε κεφαλαίους χαρακτήρες.
– Μεγάλη βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλο όγκο δεδομένων κατά τη χρήση μέσω internet
– Αναζήτηση πελάτη μέσω τηλεφώνου βάσει 11888.gr

Αποθήκη
– Διόρθωση διαθεσιμοτήτων, πωλήσεων, αγορών βάσει παραστατικών
– Αυτόματη μετατροπή όλων των ειδών σε κεφαλαίους χαρακτήρες.
– Μεγάλη βελτίωση ταχύτητας σε μεγάλο όγκο δεδομένων κατά τη χρήση μέσω internet

Ραντεβού
– Νέα βελτιωμένη απεικόνιση ραντεβού ανά εβδομάδα, χρήστες

Ρυθμίσεις
– Επιλογή για το αν οι αναζήτησεις θα είναι αυτόματες ή μετά από το πάτημα του enter