Στην EMDI έχουμε την δυνατότητα να ακυρώσουμε ένα τιμολόγιο και να επιστρέψουμε τα προϊόντα που τιμολογήθηκαν τόσο αποθεματικά όσο και λογιστικά στο εμπορικό πρόγραμμα.

Αρχικά εντοπίζουμε το τιμολόγιο το οποίο θέλουμε να ακυρώσουμε στην Λίστα παραστατικών στο πεδίο Αγορές / Πωλήσεις στην EMDI.Εφόσον βρούμε και ανοίξουμε το τιμολόγιο πατάμε Αντιγραφή για να αντιγράψουμε το παραστατικό.

Το παραστατικό που δημιουργείται είναι όμοιο με το αρχικό τιμολόγιο, με την μόνη και σημαντική διαφορά ότι πλέον είναι συσχετισμένο με το αρχικό.Στο νέο παραστατικό που έχουμε δημιουργήσει επιλέγουμε στο είδος παραστατικού ειδικό ακυρωτικό στοιχείο όπως φαίνεται και στην εικόνα παρακάτω.

Εφόσον έχουμε συμπληρώσει το είδος παραστατικού σωστά και έχουμε εξασφαλίσει ότι το νέο παραστατικό είναι σωστά συχετισμένο πατάμε καταχώρηση για να το καταχωρήσουμε.

Τέλος στην λίστα παραστατικών πλέον μπορούμε να δούμε ότι έχουμε συσχετίσει και καταχωρήσει σωστά το ειδικό ακυρωτικό στοιχείο για το τιμολόγιο αν ανοίγοντας την λίστα παραστατικών το τιμολόγιο που ακυρώσαμε έχει σκιαστεί με πράσινο χρώμα.