Μπορείς πολύ εύκολα να στείλεις ένα παραστατικό σε e-mail πατώντας την επανεκτύπωση και επιλέγοντας email.

Το email που θα σταλεί μπορεί να είναι απλό κείμενο ή html.

Οι μεταβλητές:

#NAME                       Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία
#MONEY                    Η συνολική αξία του παραστατικού
#INVURL                    Ο σύνδεσμος για το σύστημα παρακολούθησης παραστατικών ( http://emdi.sbzsystems.com )
#VOUCHER               Ο αριθμός voucher και η εταιρία courier σε παρενθέσεις.
#VOUCHER.png       Το όνομα της εταιρίας ταχυμεταφορών.png
#VOUCHER.jpg        Το όνομα της εταιρίας ταχυμεταφορών.jpg
*(όταν υπάρχει ένα εκ των #VOUCHER.png ή #VOUCHER.jpg στο σκέτο #VOUCHER αναγράφεται μόνο ο αριθμός χωρίς την εταιρία courier σε παρενθέσεις)

#PRV                            Χρησιμοποιείται μόνο στο τίτλο και φορτώνει το προκαθορισμένο

Μπορούν να αποθηκευτούν πολλά πρότυπα e-mail που προεπιλέγονται αυτόματα αν ο τίτλος τους είναι ίδιος με τον κωδικό γραμμής του παραστατικού (αυτό φαίνεται στις ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->παραστατικά)