Στο παραστατικό που επιλέγουμε για να το κάνουμε κάτι άλλο πρέπει στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά να ορίσουμε στο σχετικό το παραστατικό που θέλουμε να καταλήξει η διαδικασία.

Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται το εξής:

  • Επιλέγουμε στη λίστα παραστατικών 1 παραστατικό
  • Πατάμε το ραβδάκι και επιλέγουμε σε τι θέλουμε να το μετατρέψουμε->Αυτόματα
  • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται αυτόματη αντιγραφή του αρχικού παραστατικού
  • Τέλος η πώληση αναμένεται από το χειριστή με προεπιλεγμένο παραστατικό το σχετικό (όπως αναφέρεται παραπάνω)

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν για παράδειγμα θέλουμε να ακυρώσουμε μια απόδειξη λιανικής και να τη κάνουμε τιμολόγιο μόνο με 1 κλικ. Χρειάζεται κυρίως στα πρατήρια καυσίμων που για να εκδόσουν τιμολόγιο πρέπει πρώτα να ακυρώσουν την απόδειξη που έχει εκδοθεί με το λογισμικό εισροών εκροών.