Στο παραστατικό που επιλέγουμε για να το κάνουμε κάτι άλλο πρέπει στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά να ορίσουμε στο σχετικό το παραστατικό που θέλουμε να καταλήξει η διαδικασία.

Σε αυτή τη περίπτωση γίνεται το εξής:

  • Επιλέγουμε στη λίστα παραστατικών 1 παραστατικό
  • Πατάμε το ραβδάκι και επιλέγουμε σε τι θέλουμε να το μετατρέψουμε->Αυτόματα
  • Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται αυτόματη αντιγραφή του αρχικού παραστατικού
  • Τέλος η πώληση αναμένεται από το χειριστή με προεπιλεγμένο παραστατικό το σχετικό (όπως αναφέρεται παραπάνω)

Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν για παράδειγμα θέλουμε να ακυρώσουμε μια απόδειξη λιανικής και να τη κάνουμε τιμολόγιο μόνο με 1 κλικ. Χρειάζεται κυρίως στα πρατήρια καυσίμων που για να εκδόσουν τιμολόγιο πρέπει πρώτα να ακυρώσουν την απόδειξη που έχει εκδοθεί με το λογισμικό εισροών εκροών.

 

Στο παρακάτω παράδειγμα όταν ακυρώνουμε την ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ πατώντας το ραβδάκι, αφού ακυρωθεί αυτόματα δημιουργείται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αναμένει για καταχώρηση.