Αν θέλουμε να ορίσουμε μια άλλη διεύθυνση αποστολής που ανήκει σε κάποιον άλλο πελάτη ένας εύκολος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στους πελάτες πχ. “μεταφορική”.

Εκεί θα ορίσουμε το κωδικό πελάτη της “μεταφορικής”.

Χρησιμοποιώντας το παρακάτω SQL κώδικα κατά την επιλογή πελάτη στην έκδοση παραστατικών ορίζεται αυτόματα στη διεύθυνση αποστολής η διεύθυνση της “μεταφορικής”.

Ο κώδικας ορίζεται με βάση τις οδηγίες εδώ.