Τώρα μπορείς να περάσεις όλες τις αγορές, πωλήσεις, παραγγελίες κλπ. από οποιοδήποτε πρόγραμμα στην EMDI εμπορική διαχείριση. Δημιουργείς ένα excel που περιλαμβάνει τις απαραίτητες στήλες και περνάνε όλα αυτόματα.

Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τον κωδικό γραμμής του παραστατικού και τον κωδικό γραμμής από τον τρόπο πληρωμής.Το excel πρέπει να είναι δομημένο σωστά όπως στο βίντεο και σωστά συμπληρωμένες οι στήλες  Πληρωμή(κωδικός γραμμής) και Παραστατικό (κωδικός γραμμής).

Ανοίγω το Αγορές/Πωλήσεις –>Επιλογές–>Επεξεργασία–>Εισαγωγή γραμμών παραστατικού  από αρχείο –>Από το παράθυρο που ανοίγει,διαλέγω  Άνοιγμα βάσης κειμένου,διαλέγω το excel μου.

Από το ρόζ πλαίσιο (πάνω δεξιά) ορίζω από ποία στήλη θα πάρουμε τα δεδομένα δηλαδή βάζω τον αριθμό της στήλης που θέλω να εισαχθούν τα δεδομένα μου.

π.χ στο βίντεο στο πεδίο  ‘κωδικό πελάτη από στήλη’ πρέπει να βάλω τον αριθμό  9 γιατί είναι η ένατη στήλη που περιέχει τους κωδικούς των πελατών.Αφού τελειώσω πατάω το κουμπί εισαγωγή.

Πλέον άν κάνουμε συχνά παρόμοια παραστατικά εισαγωγή μπορούμε να γράψουμε μία ονομασία στο πεδίο ”Προφίλ” και να το αποθηκέυσουμε ώστε επίλεγοντας το ανάλογο προφίλ και κάνοντας εισαγωγή να περνάει τα πεδία αυτόματα.