Πρώτα επιλέγουμε το ειδικό πεδίο που θέλουμε να εμφανίζεται στο παραστατικό που επιθυμούμε

Ορίζουμε το τίτλο του και χωρίζοντας με | βάζουμε αστερίσκο *. Στο παράδειγμα το πεδίο το ονομάζουμε “Δοκιμή” και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν από τους χρήστες που έχουν ορισθεί.

Στις πωλήσεις εμφανίζεται το ειδικό πεδίο και μπορούμε να επιλέξουμε το χρήστη που επιθυμούμε