Για να δημιουργήσω έναν ή πολλούς χρήστες στην EMDI θα πρέπει αρχικά να πάω στις ρυθμίσεις –> Χειρισμός –>Χρήστες .Θα πρέπει να ξεκλειδώσω από το λουκετάκι πάνω αριστερά

και να πατήσω το κουμπί προσθήκη , ύστερα να προσθέσω Όνομα χρήστη,Κωδικός πρόσβασης και να ορίσω τα δικαιώματα του χρήστη.Όλα τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά.

Δεν ξεχνάω να πατήσω καταχώρηση για επικύρωση των αλλαγών μου.

Για να συνδεθούμε με τον χρήστη που φτιάξαμε θα πρέπει να μπω είτε απο τις Αγορές/Πωλήσεις και θα μου ζητήσει username/password είτε από την μπάρα της EMDI να κλικάρω

κάτω δεξια στο logo ή στις 3 τελείες και μετά να συμπληρώσω τα στοιχεία του χρήστη σύνδεσης.

 

Σύνδεση μέσω Αγορών/Πωλήσεων

 

Σύνδεση χρήστη μέσω των Αγορών/Πωλήσεων

 

Σύνδεση μέσω toolbar της EMDI

 

Ένα άλλο κομμάτι των χρηστών είναι ο ορισμός των δικαιωμάτων.Μπορώ να δω,να επεξεργαστώ,να δημιουργήσω ή να διαγράψω δικαιώματα απο τις ρυθμίσεις της EMDI — > Δικαιώματα.

Αφού ξεκλειδώσω απο το εικονίδιο με το λουκέτο πάνω αριστερά μπορώ να διαλέξω ένα απο τα δικαιώματα και να του αλλάξω τις ρυθμίσεις ή να το διαγράψω.

Επίσης μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο πατώντας το κουμπί Προσθήκη.Δεν ξεχνάω να πατήσω καταχώρηση για επικύρωση των αλλαγών μου.

Μια επεξήγηση των ιδιοτήτων των δικαιωμάτων ακολουθεί παρακάτω :

Τίτλος                                                  Το όνομα του δικαιώματος που δημιουργώ

Πελάτες                                              Εδώ μπορώ να ορίσω αν τα δικαιώματα θα μου επιτρέπουν να βλέπω,να επεξεργάζομαι ή να διαγράφω πελάτες. (π.χ το Χρήστη : Εκτός διαγραφής έχει                                                                 όλα τα δικαιώματα εκτός απο διαγραφή)

Απόκρυψη πελατών με σχέση       Να μην φαίνονται οι πελάτες με σχέση που ορίζω εδώ. (Θα πρέπει να μπει η σχέση όπως ακριβώς είναι στις σχέσεις πελατών π.χ  ΠΕΛΑΤΗΣ INTERNET)

Αποθήκη                                            Εδώ μπορώ να ορίσω αν τα δικαιώματα θα μου επιτρέπουν να βλέπω,να επεξεργάζομαι ή να διαγράφω προιόντα. (π.χ το Ανάγνωση/Εγγραφή/                                                                                 Διόρθωση του επιτρέπει να φτιάχνει ή να διορθώνει ένα προιόν αλλά όχι να το διαγράψει)

Απόκρυψη αγορών                          Εδώ ορίζω αν μπορεί ο χρήστης να βλέπει τις αγορές ή οχι.

Πωλήσεις                                           Εδώ μπορώ να ορίσω αν τα δικαιώματα θα μου επιτρέπουν να βλέπω,να επεξεργάζομαι ή να διαγράφω παραστατικά. (π.χ το Ανάγνωση του επιτρέπει να                                                               βλέπει μόνο τα παραστατικά αλλά να μην μπορεί να τα επεξεργαστεί ούτε να τα διαγράψει)

Απόκρυψη συνόλων βάρδιας        Εδώ ορίζω αν μπορεί ο χρήστης να βλέπει τα σύνολα βάρδιας (αν έχω ενεργοποιήσει βάρδιες)

Έσοδα/Έξοδα                                  Εδώ μπορώ να ορίσω αν τα δικαιώματα θα μου επιτρέπουν να βλέπω,να επεξεργάζομαι ή να διαγράφω οτιδήποτε απο τα Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές . (π.χ                                                               το Ανάγνωση του επιτρέπει να  βλέπει μόνο τις αναφορές αλλά να μην μπορεί να τα επεξεργαστεί ούτε να τις διαγράψει)

Ρυθμίσεις                                           Εδώ μπορώ να ορίσω αν τα δικαιώματα θα μου επιτρέπουν να βλέπω,να επεξεργάζομαι ή να διαγράφω ρυθμίσεις. (π.χ το Χρήστη : Εκτός διαγραφής έχει                                                                όλα τα δικαιώματα εκτός απο διαγραφή)

Σε πώληση κλείδωμα                       Εδώ ορίζω αν μπορεί αφού έχει καταχωρηθεί ένα παραστατικό να με αφήνει να αλλάξω κάποια πεδία π.χ αν διαλέξω Περιγραφής ή Αξίας δεν μπορώ                                                                      όταν πάω να επεξεργαστώ ένα παραστατικό να αλλάξω τίποτα απο τα 2 .

Παραστατικά                                     Εδώ βάζω τον αριθμό του παραστατικού που θέλω να βλέπει ο χρήστης με τα συγκεκριμένα δικαιώματα,χωρίζω με κόμμα για παραπάνω από ένα.

π.χ θέλω ο χρήστης να βλέπει μόνο Τιμολόγιο και Πιστωτικό τιμολόγιο τότε θα βάλω τους κωδικούς των παραστατικών στο πεδίο , δηλαδή 6,91