Αν θέλουμε να ακυρώσουμε παραστατικά που έχουν σταλεί στο mydata λανθασμένα ώστε να τα ξαναστείλουμε σωστά, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

Αρχικά πρέπει το “Κλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων …” στις Ρυθμίσεις να είναι απενεργοποιημένο.

Έπειτα φτιάχνουμε ένα παραστατικό πχ “ΑΚΥΡΩΣΗ MYDATA” και το σετάρουμε σαν Ειδικό Ακυρωτικό (Αγορά/Εισαγωγή εμπορευμάτων), καθώς και να μην γίνεται εκτύπωση!!

Και cancel, cancel, cancel στην “Αντιστοίχιση μεταβλητών” (στις Φορολογικές Συνδέσεις).

Επίσης στις ρυθμίσεις mydata, θα πρέπει να βάλουμε στο πεδίο “Επαναποστολή από …” τον κωδικό γραμμής του παραστατικού από το οποίο θα διαγραφούν τα ΜΑΡΚ (εδώ του Τιμολογίου-Δ.Α.).

 

*** Προσοχή, επειδή το παραστατικό “ΑΚΥΡΩΣΗ  MYDATA” θα επηρεάσει τις διαθεσιμότητες της αποθήκης, αν έχουμε διασύνδεση με eshop, θα πρέπει να την απενεργοποιήσουμε προσωρινά***

Βγαίνουμε από τις Ρυθμίσεις (χωρίς να ακυρώσουμε την επιλογή “Κλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων” όταν μας πετάξει το αντίστοιχο μήνυμα).

 

Για να λειτουργήσει η όλη διαδικασία, θα πρέπει να τρέχει η αυτόματη αποστολή στο mydata.

 

Για να ακυρώσουμε μαζικά τα παραστατικά, πηγαίνουμε στο αντίστοιχο παραστατικό στη “Λίστα παραστατικών”, βάζουμε την ημερομηνία που μας ενδιαφέρει και επιλέγουμε όλα όσα θα διαγραφούν τα ΜΑΡΚ τους. Τέλος από το “ραβδάκι” τα μετατρέπουμε σε “ΑΚΥΡΩΣΗ MYDATA”.

Τσεκάρουμε ότι έχουν διαγραφεί σωστά όλα τα ΜΑΡΚ, και πλέον μπορούμε να τα ξαναστείλουμε στο mydata. Αφού ολοκληρωθούν όλα, θα πρέπει να διαγραφούν τα παραστατικά στο “ΑΚΥΡΩΣΗ MYDATA” για να επανέλθει το απόθεμα της αποθήκης (πρέπει πρώτα να το ξεσετάρουμε από το mydata).