Αν θέλουμε να ακυρώσουμε παραστατικά που έχουν σταλεί στο mydata λανθασμένα ώστε να τα ξαναστείλουμε σωστά, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

Αρχικά πρέπει το “Κλείδωμα αλληλοεξαρτώμενων …” στις Ρυθμίσεις να είναι απενεργοποιημένο.

 

Μετά πηγαίνουμε στις αγορές πωλήσεις, επιλέγουμε πάνω δεξιά τις τρεις τελείες, επεξεργασία και από επιλέγουμε το κλείδωμα

 

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε το σύνολο των παραστατικών που θέλουμε να ακυρώσουμε και ξανά τρεις τελείες, επεξεργασία και ακύρωση σε ΜΥDATA επιλεγμένων λίστας παραστατικών