Στην αποθήκη και στις πωλήσεις υπάρχει δυνατότητα μαζικής δημιουργίας και εισαγωγής ειδών – συνδυασμένων ειδών. Αυτό απαιτείται συνήθως σε είδη με χρώμα και μέγεθος.

Στις ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->ιδιότητες γραμμών παραστατικού->μαζική εισαγωγή μπορούμε να ορίσουμε:

  1. Τον αριθμό χαρακτήρων του πεδίου που θα χρησιμοποιηθεί για να αναπαραχθεί ο κωδικός είδους
  2. Το διαχωριστικό μεταξύ της περιγραφής και των χαρακτηριστικών του είδους
  3. Επιλογή να εισαχθούν τα είδη μόνο με ποσότητα μεγαλύτερη του μηδενός
  4. Η τιμή με ή χωρίς ΦΠΑ

Για να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας ειδών:

  • Στην αποθήκη στη καρτέλα του είδους, στα συνδυασμένα προϊόντα/υπηρεσίες πατάμε το ραβδάκι
  • Στις πωλήσεις επιλογές->παράθυρα-> Μαζική δημιουργία & εισαγωγή ειδών

Πρώτα από όλα επιλέγουμε τα πρόσθετα πεδία – χαρακτηριστικά που θέλουμε να δημιουργήσουμε συνδυασμούς και μετα πατάμε “Δημιουργία συνδυασμών”.

Έτσι αναπαράγονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί ώστε να επιλέξουμε ποιούς χρειαζόμαστε βάζοντας ποσότητα και αξία.