Το πλήκτρο γενικής χρήσης είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να καλούμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στέλνοντας δεδομένα από την EMDI.

#DID   Αριθμός παραστατικού
#REL   Σχετικά
#CID   Κωδικός πελάτη
#CAA  «Aa» βάσης, πελάτη
#DAA  «Aa» βάσης, παραστατικού

Όταν πατάς το πλήκτρο και έχεις ορίσει ιστοσελίδα τότε η EMDI στέλνει τα σχετικά παραστατικά:

Ενώ αν καλέσεις κάποιο πρόγραμμα στέλνονται 2 πεδία:

  1. Αριθμός γραμμής παραστατικού
  2. Αριθμός γραμμής πελάτη

πχ:

Το τι θα καλείται ορίζεται στις ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->Πλήκτρο γενικής χρήσης