Στη δημιουργία παραστατικού όταν επιλέγουμε ένα είδος υπάρχει η δυνατότητα να μπαίνει η τελευταία τιμή που έχει πουληθεί στον επιλεγμένο πελάτη/προμηθευτή.

Αν η τελευταία τιμή πώλησης είναι μηδενική τότε μπαίνει η τιμή πώλησης που έχουμε ορίσει στο είδος στην αποθήκη.

Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή πρώτα από όλα φτιάχνουμε ένα τιμοκατάλογο:

Αντίστοιχα ορίζουμε τη κατηγορία που θα εφαρμόζεται:

Για να βλέπουμε τις τιμές του επιλεγμένου πελάτη, επιλέγουμε ΤΤ πώλησης πελ/προμ.

 

Τέλος πρέπει να ορίσουμε αν θα χρησιμοποιείται ο τιμοκατάλογος σε πελάτη ή παραστατικό.

Μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι η τελευταία τιμή πώλησης να αναπαράγεται μόνο από συγκεκριμένα παραστατικά:

Προσοχή! Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να μεγαλώσουμε το μέγεθος του πεδίου “eidhpar”.”timokatalogos” τόσο όσο ο μεγαλύτερος τίτλος του τιμοκαταλόγου.
Βοήθεια για αλλαγή μεγέθους πεδίου εδώ.