Για να στείλουμε ένα παραστατικό με email βρίσκουμε το παραστατικό που θέλουμε να στείλουμε πατάμε επανεκτύπωση με email.

 

Στη συνέχεια ελέγχουμε αν είναι σωστό το email και  πατάμε αποστολή.