Για τη ρύθμιση της ενσωματωμένης οθόνης πελάτη στο POS Alfa 100:

1. Εγκαθιστούμε το spos.exe ή ενεργοποιούμε την επιλογή σύνδεση με συσκευές RS232 από τις επιλογές κατά την εγκατάσταση της EMDI.

2. Ρυθμίζουμε το αρχείο sposbridge.ini ακριβώς όπως παρακάτω:

3. Δίνουμε δικαιώματα EVERYONE στο φάκελο της EMDI, μέσα στον οποίο βρίσκεται εξάλλου και το spos.exe και το sposbridge.ini.

4. Όσον αφορά στην οθόνη πελάτη, θα πρέπει να κατεβάσουμε το πρόγραμμα ρύθμισης των ελληνικών χαρακτήρων της, από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.sbzsystems.com/download/ALFAPOS100_VFD.zip

5. Αφού αποσυμπιέσουμε το αρχείο, θα πάμε στον φάκελο VFD220S-TEST και θα τρέξουμε το αρχείο POLE TEST.exe.

6. Μέσα στο πρόγραμμα ρύθμισης, θα επιλέξουμε τη θύρα COM της οθόνης πελάτη, στο command θα επιλέξουμε το 9–WPC-1253(GREEK) και θα πατήσουμε δεξιά το κουμπί send, για να ρυθμιστούν οι ελληνικοί χαρακτήρες στην οθόνη πελάτη, όπως στο screenshot που ακολουθεί.