Κάνουμε εγκατάσταση του WinEcrConf (κατεβάζοντάς το από εδώ), επιλέγουμε Auto Run Spooler Services και ρυθμίζουμε port, ip και τον φάκελο εκτύπωσης στο AutoRun CommandFile όπως φαίνεται παρακάτω:

Στην EMDI –> Ρυθμίσεις ορίζετε η εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι κάτι σαν
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_sarema.1

Το αρχείο form_sarema.1 μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής:

Σημειώσεις :

Σε περίπτωση πού οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι σωστές και δεν εκτυπώνει , κλείνουμε την ταμειακή για να δούμε ότι όντως δημιουργείτε σωστά το αρχείο πριν το τραβήξει η ταμειακή.

Ελέγχουμε στο αρχείο και συγκεκριμένα την περιγραφή, όπως και στο είδος πρέπει να βρίσκεται μέσα σε μονά αυτάκια (‘).

Αν υπάρχουν άλλοι χαρακτήρες πάμε στις ρυθμίσεις EMDI > Αγορές/πωλήσεις > αντικατάσταση χαρακτήρων περιγραφής και τα ορίζουμε σε πάυλα (-).