Τον driver και οδηγίες για την δημιουργία .txt αποδείξεων θα τις κατεβάσετε από το site

https://www.elzabhellas.gr

Θα μπείτε στην περιοχή συνεργατών με κωδικό

Username : partner

Password : part!#ner$$

Στην επιλογή SERVICE / DRIVER CASH REGISTERS είναι :

2. MINI PLUS / JOTA PLUS DRIVER / TEXT2PROTOCOL

3. MINI PLUS / JOTA PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ DRIVER / TEXT2PROTOCOL

Μετά την εγκατάσταση του driver θα δημιουργηθεί ένας φάκελος Text2Protocol.

Για το ξεκλείδωμα του driver,  θα πρέπει να βάλετε μέσα στον φάκελο Text2Protocol το αρχείο ξεκλειδώματος EhsMiniPlus.lic το οποίο θα λάβετε από την εταιρία μας βάση του σειριακού της ταμειακής.

Η σύνδεση της ταμειακής με το PC γίνεται με το σειριακό καλώδιο που έχει μέσα η ταμειακή.Για να δουλεύει σωστά θα χρειαστεί το Digitus usb to serial adapter

Στην ταμειακή MINI PLUS συνδέεται στην RJ πόρτα που γράφει RS και στην JOTA PLUS στην RJ πόρτα που γράφει SCALES.

Τρέχουμε το αρχείο EhsMiniPlus.exe. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο.

Πατάμε πάνω σε αυτό και έχουμε δύο επιλογές.

  1. Ρυθμίσεις

  2. Έξοδος

Στην επιλογή Ρυθμίσεις εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

Επιλέγουμε

  1. COM του υπολογιστή μας

  2. Baud Rate

  3. Τα ΦΠΑ της ταμειακής (Αυτά είναι που ισχύουν τώρα)

  4. Από την επιλογή Φάκελος Εισόδου Επιλογή Φακέλου πάμε στον φάκελο που δημιουργούνται τα .txt αρχεία των αποδείξεων.

Μόλις ο driver εντοπίσει ένα .txt αρχείο σε αυτόν τον φάκελο το στέλνει για εκτύπωση στην ταμειακή την απόδειξη και σβήνει αυτόματα το αρχείο από τον φάκελο.

Προσοχή στον προγραμματισμό των τμημάτων της ταμειακής ώστε τα ΦΠΑ να συμφωνούν με τον αυτά που έρχονται από το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο error στην οθόνη από λάθος προγραμματισμό ή εγκατάσταση, μετά την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να ξανατρέξετε τον driver.

Έξοδος από τον driver μπορεί να γίνει και από την επιλογή 2. Έξοδος με κωδικό 1234567890.

**Στις ρυθμίσεις τις EMDI  θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Εξαίρεση γραμμών με 0 έκπτωση.

***Η απόδειξη πρέπει να είναι της παρακάτω μορφής.

#TRM
SL/#PER/#KWE/#POS/#TIM/#KFP/#FPA #ARX
D%/#EKP#TLS
CR/1/#MET/

Κάποιες άλλες μορφές αποδείξεων :

ΕΚΠΤΩΣΗ %

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕ ΑΞΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΧΟΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ DRIVER ELZAB HELLAS

Οδηγίες εγκατάστασης driver