Στις ρυθμίσεις -> Φορολογικές συνδέσεις -> Αντιστοίχιση μεταβλητών ρυθμίζουμε το παραστατικό που χρησιμοποιούμε ως Απόδειξης Λιανικής Τρίτων