Η EMDI προσφέρει την δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από πολλά προγράμματα της αγοράς και όλα τα αρχεία κειμένου, διευκολύνοντας έτσι τη μεταφορά στοιχείων και την ανταλλαγή δεδομένων με παλαιότερο software που θέλεις να αλλάξεις!

Το αρχείο που μπορεί να εισαχθεί στην EMDI πρέπει να έχει μορφή Microsoft Excel 97-2003 (.xls) ή απλού κειμένου οριοθετημένου με κάποιο χαρακτήρα (.csv) και είναι αδιάφορο από ποιο πρόγραμμα προέρχεται. Πρέπει να είναι ένα αυτούσιο φύλλο εργασίας του Microsoft Excel ή μια εξαγωγή σε μορφή Excel ή csv από άλλο πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτή την δυνατότητα.

Τα βήματα για να γίνει η εισαγωγή στην EMDI είναι πολύ απλά και εφαρμόζονται στις καρτέλες ΠΕΛΑΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΑΠΟΘΗΚΗ του προγράμματος, δίνοντας πλέον την δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής πλήρους πελατολογίου και αποθήκης.

Εισαγωγή από Excel στους Πελάτες/Προμηθευτές

1. Πηγαίνεις στους Πελάτες/Προμηθευτές της EMDI
2. Μόλις εμφανιστεί η λίστα του πελατολογίου, κλικάρεις το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στο μενού επάνω δεξιά
3. Επιλέγεις ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ και στην ερώτηση αν θέλεις να επιτρέπεται η αλλαγή του πελατολογίου, επιλέγεις ΝΑΙ
4. Κάνεις και πάλι κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στο μενού επάνω αριστερά και επιλέγεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ
5. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει μετά την επιλογή, επιλέγεις ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ επάνω αριστερά *
6. Επιλέγεις το αρχείο EXCEL από τον υπολογιστή σου και το αρχείο εισάγεται στο παράθυρο
7. Επιλέγεις πάνω από τις στήλες το στοιχείο των πελατών που αντιστοιχεί στην κάθε μία (Η πρώτη στήλη στο excel πρέπει πάντα να είναι κάποιο μοναδικό στοιχείο πχ κωδικός ή ΑΦΜ του καθενός για σύγκριση με τους ήδη υπάρχοντες και αντικατάσταση/προσθήκη βάση αυτού)
8. Τέλος κάνεις κλικ στο κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ πάνω και τα δεδομένα σου εισάγονται στην EMDI

Εισαγωγή από Excel στην Αποθήκη/Υπηρεσίες

1. Πηγαίνεις στην Αποθήκη/Υπηρεσίες της EMDI
2. Μόλις εμφανιστεί η λίστα των προϊόντων, κλικάρεις το κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στο μενού επάνω δεξιά
3. Επιλέγεις ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και στην ερώτηση αν θέλεις να επιτρέπεται η αλλαγή του πελατολογίου, επιλέγεις ΝΑΙ
4. Κάνεις και πάλι κλικ στο κουμπί ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ στο μενού επάνω αριστερά και επιλέγεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ
5. Στο νέο παράθυρο που ανοίγει μετά την επιλογή, επιλέγεις ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ επάνω αριστερά *
6. Επιλέγεις το αρχείο EXCEL από τον υπολογιστή σου και το αρχείο εισάγεται στο παράθυρο
7. Επιλέγεις πάνω από τις στήλες το στοιχείο των προϊόντων που αντιστοιχεί στην κάθε μία (Η πρώτη στήλη στο excel πρέπει πάντα να είναι κάποιο μοναδικό στοιχείο πχ κωδικός του καθενός για σύγκριση με τους ήδη υπάρχοντες και αντικατάσταση/προσθήκη βάση αυτού)
8. Κάνεις κλικ στο κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ επάνω αριστερά και τα δεδομένα σου εισάγονται αυτόματα στην EMDI

*Αν πρόκειται για αρχείο csv, πρώτα επιλέγεις ποιος είναι ο διαχωριστικός χαρακτήρας, γράφοντας στο “Διαχωριστικό” το αντίστοιχο σύμβολο (| , ; κλπ)

Η μορφή του αρχείου csv που πρέπει να δημιουργηθεί θα είναι σαν την παρακάτω:

Όταν θέλουμε αλλαγή γραμμής χρησιμοποιούμε \n.

Κανόνες εισαγωγής

Μπορούμε δημιουργώντας το αντίστοιχο αρχείο στο φάκελο dbs να φτιάξουμε κανόνες εισαγωγής. Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει κατάληξη “.rules”

π.χ.  customer_1_import.rules
customer_2_import.rules
products.rules

Οι στήλες:
column   ο αριθμός της στήλης του πεδίου που θέλουμε
file           το περιεχόμενο πεδίου που βρίσκεται στο αρχείο εισαγωγής
DB           το περιεχόμενο πεδίου που βρίσκεται στη βάση της EMDI
set           το αποτέλεσμα που θέλουμε

Στο παραπάνω παράδειγμα:
Στη πρώτη γραμμή, το πεδίο της στήλης 9 αν στο αρχείο εισαγωγής είναι “Yes” και στη βάση της EMDI “3” τότε να μπει η τιμή “Yes”.
Στη δεύτερη γραμμή, το πεδίο της στήλης 9 αν στο αρχείο εισαγωγής είναι “Yes” τότε να μπει η τιμή “No”.