Στην Emdi Park μπορούμε να ρυθμίσουμε τις χρεώσεις ανά λεπτά,μπορούμε να δώσουμε ξεχωριστές χρεώσεις για συγκεκριμένες ώρες και μέρες.

Ολες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να γραφτούν στην αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας στην αποθήκη.Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε δώσει σε μια υπηρεσία στάθμευσης ξεχωριστές χρεώσεις ανάλογα τις ώρες στάθμευσης και επίσης έχουμε θέσει ξεχωριστή χρέωση για διανυκτέρευση (από 21:59 έως 8:01).

Ουσιαστικά το πρώτο πεδίο αφορά  ΜΕΧΡΙ τα πόσα λεπτά θα υπάρχει η συγκεκριμένη χρέωση δηλαδή βάζουμε τον αριθμό των λεπτών(π.χ 60 λεπτά = 1 ώρα).Το δεύτερο πεδίο αφορά την χρέωση σε ευρώ.Το τρίτο και το τέταρτο πεδίο αφορά τις ώρες της ημέρας που θα έχουμε την συγκεκριμένη χρέωση (δηλαδή στο παρακάτω παράδειγμα από τις δέκα παρά 1 λεπτό μέχρι και  της 8:01  ισχύει η χρέωση των 8 ευρώ).

Το τελευταίο πεδίο   αφορά τις ημέρες της εβδομάδος στις οποίες ισχύει η συγκεκριμένη χρέωση ,στο παράδειγμα μας οι χρεώσεις ισχύουν για όλες τις μέρες της εβδομάδος