Η EMDI κατά την εγκατάστασή της είναι προρυθμισμένη να φέρνει τα στοιχεία βάσει ΑΦΜ μέσω ευρωπαϊκής επιτροπής (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί με το gsis.gr ώστε να φέρνει ΔΟΥ και επάγγελμα εφόσον εγγραφείς στην υπηρεσία: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/ggps_wnsp.html

Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου, πατά είσοδο->Εισαγωγή νέας εξουσιοδότησης και γράψε τα στοιχεία που ζητούνται.

Πάλι στη σελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/ggps_wnsp.html επιλέγουμε Διαχείριση Ειδικών Κωδικών->Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί και κρατάμε το «Κωδικός Εισόδου».

Δημιουργούμε ένα συνθηματικό στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες->Δημιουργία Ειδικού Κωδικού βάζοντας το «Κωδικός Εισόδου».

Τέλος στις ρυθμίσεις της EMDI, Πελάτες/Συνεργάτες, συμπληρώνουμε τα πεδία Κωδικός εισόδου και συνθηματικό.