Η EMDI –  εμπορική διαχείριση, κατά την εγκατάστασή της είναι προρυθμισμένη να φέρνει τα στοιχεία βάσει ΑΦΜ μέσω ευρωπαϊκής επιτροπής (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

Υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί με το gsis.gr ώστε να φέρνει ΔΟΥ και επάγγελμα. Για οδηγίες πάτησε εδώ.

Αναζήτηση στοιχείων με ΑΦΜ

Πρέπει πρώτα να έχεις εγγραφεί στην υπηρεσία πατώντας εδώ.

Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου, πατά είσοδο->Εισαγωγή νέας εξουσιοδότησης και γράψε τα στοιχεία που ζητούνται. Στη συνέχεια επέλεξε Διαχείριση Ειδικών Κωδικών->Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί και κρατάμε το “Κωδικός Εισόδου”.

Δημιουργούμε ένα συνθηματικό στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες->Δημιουργία Ειδικού Κωδικού βάζοντας το “Κωδικός Εισόδου”. Τέλος στις ρυθμίσεις της EMDI, Πελάτες/Συνεργάτες, συμπληρώνουμε τα πεδία Κωδικός εισόδου και συνθηματικό.