Το πλήκτρο γενικής χρήσης είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να καλούμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στέλνοντας δεδομένα από την EMDI.

#CID   Κωδικός πελάτη
#TEL   Τηλέφωνο πελάτη
#MOB   Κινητό πελάτη
#EML   E-mail πελάτη
#ADR   Διεύθυνση πελάτη
#NAM   Επωνυμία

Όταν πατάς το πλήκτρο και έχεις ορίσει ιστοσελίδα τότε η EMDI προσθέτει στο τέλος της διεύθυνσης το κωδικό πελάτη:

Ενώ αν καλέσεις κάποιο πρόγραμμα στέλνονται 2 πεδία:

  1. Αριθμός γραμμής πελάτη
  2. Κωδικός πελάτη

πχ:

Το τι καλείται ορίζεται στις ρυθμίσεις->πελάτες/συνεργάτες->Πλήκτρο γενικής χρήσης