Για να εισάγουμε σειριακούς αριθμούς στα προϊόντα στην EMDI Εμπορική Διαχείριση αρχικά ενεργοποιούμε την επιλογή των σειριακών στις Ρυθμίσεις->Αποθήκη/Υπηρεσίες.

Στην συνέχεια ενεργοποιούμε τους σειριακούς αριθμούς στα παραστατικά που θέλουμε να τους εισάγουμε.

Εφόσον συνδέσαμε την επιλογή των σειριακών στα παραστατικά που επιθυμούμε, εισάγουμε τους σειριακούς αριθμούς που θέλουμε μέσα από κάποιο Εισερχόμενο παραστατικό για να αντιστοιχηθεί σωστά στο προϊόν, όπως φαίνεται και παρακάτω.

Πατώντας το κουμπί που εμφανίζεται στο πεδίο των σειριακών αριθμών στην γραμμή παραστατικού, εμφανίζεται το παράθυρο των σειριακών για εισαγωγή.

Εισάγουμε τον σειριακό αριθμό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο προϊόν και πατάμε καταχώρηση.

Πλέον ο σειριακός αριθμός έχει καταχωρηθεί μέσω του παραστατικού και είναι ορατός και διαχειρίσιμος και στην αποθήκη στο πεδίο των σειριακών που εμφανίσαμε νωρίτερα κατά την ενεργοποίηση τους στις Ρυθμίσεις του προγράμματος.

Κατά την πώληση, επιλέγουμε τον σειριακό αριθμό που επιθυμούμε για το συγκεκριμένο προϊόν και πατάμε καταχώρηση στο αναδυόμενο παράθυρο των σειριακών αριθμών.

Όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα ο σειριακός αριθμός καταχωρήθηκε κατά την πώληση (εξαγωγή) του προϊόντος.

Τέλος βλέπουμε στην καρτέλα του προϊόντος στο εδικό πεδίο για την διαχείριση των σειριακών, το παραστατικό πώλησης.