Μπορουμε να φτιάξουμε νέα πεδία ειδών εύκολα στις ρυθμίσεις:

Στις “Προσαρμοσμένα πεδία” προσθέτουμε τα πεδία που θέλουμε. Στον αριθμό πεδίο βάζουμε από το 1 εως το 10, συμπληρώνουμε τον τίτλο και τέλος αν θέλουμε να είναι αναζητήσιμο στις πωλήσεις επιλέγουμε “ναι” στη στήλη Κωδικός.

prostheta_pedia

Οι “Τιμές προσαρμοσμένων πεδίων” περιέχουν τις τιμές που μπορεί να πάρει κάθε πεδίο που έχουμε δημιουργήσει. Αν δεν ορίσουμε τιμές στο πεδίο μπορεί να καταχωρηθεί οτιδήποτε θέλει ο χρήστης.

times_prosthetwn_pediwn