Αρχικά κατεβάζω και τοποθετώ τον φάκελο του Emdi stock μέσα στους φακέλους του προγράμματος της Emdi.

Επόμενη κίνηση είναι να ρυθμίσω το αρχείο settings βάζοντας το path της κύριας βάσης της Emdi.

Στο αρχείο stock.ini πρέπει στο doc_id να βάλω τον αριθμό του κωδικού γραμμής του παραστατικού Απογραφή.

Τέλος στο inilocation.ini  πρέπει στο path η διαδρομή να είναι μόνο μία σκάλα.