Στις ρυθμίσεις. χειρισμός, δικαιώματα ορίζουμε το τι μπορεί να κάνει ο χρήστης.

Μορφοποίηση: Αν επιλέξεις όχι τότε δεν επιτρέπεται να αλλάξεις την μορφοποίηση στηλών και παραθύρων

 

Απαγόρευση εκτυπώσεων εξαγωγών/εισαγωγών: Αν επιλέξεις ναι, απενεργοποιούνται οι εκτυπώσεις και οι εξαγωγές λιστών από παντού

 

Επίσης μπορείς να ορίσεις τί παραστατικά μπορεί να βλέπει ο κάθε χρήστης συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό παραστικού που θέλεις να βλέπει στο πεδίο ”Παραστατικά” και διαχωρίζοντας με κόμμα(,).
(πχ. 5,36,122 κτλ)