Στις ρυθμίσεις. χειρισμός, δικαιώματα ορίζουμε το τι μπορεί να κάνει ο χρήστης.

Μορφοποίηση: Αν επιλέξεις όχι τότε δεν επιτρέπεται να αλλάξεις την μορφοποίηση στηλών και παραθύρων
Απαγόρευση εκτυπώσεων εξαγωγών/εισαγωγών: Αν επιλέξεις ναι, απενεργοποιούνται οι εκτυπώσεις και οι εξαγωγές λιστών από παντού