Πρώτα από όλα πρέπει να γίνει υπολογισμός υπολοίπων πελατών. Πατάμε Πελάτες/Προμηθευτές/Επαφές μετά επιλογές->επεξεργασία->υπολογισμός υπολοίπων.

Για να κάνουμε απογραφή και να μεταφέρουμε τα υπόλοιπα αντιγράφουμε τη βάση σε μια νέα με άλλο όνομα.

Προσοχή! Οι παρακάτω διαδικασίες γίνονται στη νέα βάση δεδομένων (νέα χρήση)!

Το παραστατικό που χρησιμοποιούμε για την απογραφή (στο παράδειγμα το 120 – ΑΠΟΓΡΑΦΗ) είναι ίδιο με το τιμολόγιο δελτίο αποστολής σε ταμείο ,αν δεν υπάρχει το παραστατικό απογραφή κάνω αντιγραφή το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής με κωδικό 120.

Μετά πάμε ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Αντιγραφή και υπόλοιπα. Επιλέγουμε μέχρι πότε να γίνει ο υπολογισμός και πατάμε Έναρξη.

  • Ο Κωδικός γραμμής παραστατικού αφορά το είδος παραστατικού που θα δημιουργηθούν οι καταχωρήσεις για τις διαθεσιμότητες και τα υπόλοιπα. Δες εδώ για τις ρυθμίσεις παραστατικών.
  • Ο Κωδικός πελάτη για διαθεσιμότητες αφορά το πελάτη, στο παράδειγμα Πελάτης λιανικής, που θα καταχωρηθούν οι διαθεσιμότητες.
  • Ο Κωδικός είδους για υπόλοιπα αφορά το είδος, στο παράδειγμα Είσπραξη, που θα καταχωρηθούν τα υπόλοιπα.
  • Στο τέλος θα δημιουργηθούν για τα υπόλοιπα τόσα παραστατικά όσοι οι πελάτες/προμηθευτές
  • Επίσης θα δημιουργηθεί 1 μόνο παραστατικό με τις διαθεσιμότητες ειδών

 

Τέλος και πάλι πρέπει να γίνει υπολογισμός υπολοίπων πελατών αλλά και διαθεσιμοτήτων ειδών.

Πατάμε Πελάτες/Προμηθευτές/Επαφές μετά επιλογές->επεξεργασία->υπολογισμός υπολοίπων και μετά Αποθήκη/Προϊόντα/Υπηρεσίες, επιλογές->επεξεργασία->υπολογισμός διαθεσιμοτήτων/πωλήσεων αποθήκης.

Προσοχή! Στις εκδόσεις πριν την 8.2019.1.x πρέπει να διαγραφούν και τα παραστατικά πριν την ημερομηνία υπολογισμού με το query: