Με το παρακάτω κώδικα SQL μπορείς να ελέγχεις αν ο πελάτης έχει επισκεφθεί το κατάστημα την τρέχουσα ημέρα.

Πρέπει να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τις οδηγίες εδώ.