Εδώ μπορείς να ρυθμίσεις το φορολογικό μηχανισμό, το myDATA και το σύστημα βασικών στοιχείων μητρώου.

Στην αντιστοίχιση μεταβλητών ορίζουμε τους κωδικούς ανά παραστατικό, ΦΠΑ και τρόπο πληρωμής.

Στις πράσινες επιφάνειες (1) ρυθμίζουμε, βάσει επιλογών, τον φορολογικό μηχανισμό, στη ροζ (2) τις συγκεντρωτικές τιμολογίων και στις κίτρινες (2) το myDATA.